โปรศัลยกรรมและการผ่าตัดประเภทหนึ่งที่แพทย์ทั่วโลกนำมาใช้

ครอบคลุมถึงสภาวะต่างๆ ที่อวัยวะเพศภายในและภายนอกของบุคคลอาจพัฒนาแตกต่างจากเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงทั่วไป เพศทางกายวิภาคหรือโครโมโซมของบุคคลจึงไม่ใช่เพศชายหรือเพศหญิงโดยสมบูรณ์ โปรศัลยกรรมความแตกต่างระหว่างเพศประเภทนี้มีหลากหลาย เช่น ในบางคนโปรศัลยกรรม ภาวะแทรกซ้อนที่อวัยวะเพศนี้จะเห็นได้ชัดตั้งแต่แรกเกิด ในทำนองเดียวกัน สำหรับคนอื่นๆ ภาวะนี้อาจปรากฏอย่างชัดเจนว่าเป็นเพศชาย

หรือเพศหญิง แต่ลักษณะภายในของเพศ เช่น โครโมโซมไม่ได้ระบุเฉพาะเพศชายหรือเพศหญิง แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ โปรศัลยกรรมพวกเขาทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันและจำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกันเช่นเดียวกับที่บุคคลทั่วไปทุกคนได้รับการปฏิบัติ โปรศัลยกรรมการผ่าตัดอินเตอร์เซ็กซ์จึงเป็นการผ่าตัดประเภทหนึ่งที่แพทย์ทั่วโลกนำมาใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะ

ผู้ป่วยอาจลงเอยด้วยการสูญเสียเลือดจำนวนมาก

ในกรณีที่เป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์หรือเพื่อรักษาโรคที่ผิดปกติ โปรศัลยกรรมนอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้กับทารกเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะปกติไม่ว่าจะดูเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอย่างไรก็ตาม โปรศัลยกรรมแม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะมีความสำคัญหลายประการต่อชีวิตของทั้งผู้ใหญ่และทารก แต่ในบางจุดอาจนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะกับทารกในภายหลังเมื่อเติบโตขึ้นในอนาคต กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในทารกดังต่อไปนี้โปรศัลยกรรม ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัด เช่น เลือดออก นี่เป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับภาวะเลือดออกรุนแรงที่เหยื่อพบหลังจาก

ผ่านกระบวนการของการผ่าตัดระหว่างเพศโปรศัลยกรรม ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียเลือดจำนวนมาก จึงทำให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อปัญหาสุขภาพ เช่น เป็นลม โปรศัลยกรรมการเป็นลมเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปริมาณออกซิเจนในสมองไม่เพียงพอ ดังนั้นเมื่อการผ่าตัดไม่ได้ทำอย่างระมัดระวัง ผู้ป่วยอาจลงเอยด้วยการสูญเสียเลือดจำนวนมาก ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อความท้าทายเหล่านี้ เช่น เป็นลมการผ่าตัดไม่สามารถย้อนกลับได้ โปรศัลยกรรมแม้ว่าชุมชนทางการแพทย์จะมีบทบาทสำคัญในช่วงที่ผ่านมาเพื่อสร้างความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยข้ามเพศ

ดังนั้นจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่ก่อนที่เด็กหรือผู้ใหญ่จะทำการผ่าตัดประเภท

แต่ผลกระทบด้านลบที่กระบวนการนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้ยังคงมีอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากการผ่าตัดสามารถก่อให้เกิดอันตรายทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยที่ประสบเหตุได้ โปรศัลยกรรม จมูกดังนั้นจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่ก่อนที่เด็กหรือผู้ใหญ่จะทำการผ่าตัดประเภทนี้ โปรศัลยกรรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องควรมีคุณสมบัติสูงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้ชีวิตของเหยื่อต้องตกอยู่ในความเสี่ยงปัญหาอีกประการหนึ่งของการผ่าตัดนี้

ในเด็กคือทารกอาจได้รับการผ่าตัดโดยมุ่งหมายว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงแต่เมื่อโตขึ้นจะระบุได้ว่าพวกเขาเป็นเพศที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โปรศัลยกรรมนี่เป็นเรื่องที่น่าชอกช้ำมากตั้งแต่ในเวทีเก่าและก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถย้อนกลับได้ สิ่งนี้จะนำผู้ป่วยไปสู่สถานการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจเนื่องจากเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังจริง ๆ โปรศัลยกรรมเพราะบางทีทารกอาจทำกระบวนการที่ขัดต่อความตั้งใจของพวกเขาเพราะเป็นการตัดสินใจของผู้ปกครอง