การออกแบบสื่อโฆษณาผ่านพัดพลาสติก

การออกแบบสื่อโฆษณาผ่านพัดพลาสติก
การออกแบบสื่อโฆษณาผ่านพัดพลาสติก

สำหรับในยุคปัจจุบันนั้นสิ่งที่พอจะทำให้เห็นขึ้นมาบ้างก็เห็นจะเป็นเรื่องของพัดพลาสติก กับการโฆษณาในปัจจุบันนั่นเองครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเผยแพร่โฆษณาต่าง ๆ นั้น สิ่งที่มองได้อย่างทะลุปุโปร่งเกี่ยวกับการกระจายข้อความไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อชี้ชวน หรือเชิญให้รับรู้โฆษณาจากเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในช่วงเวลาที่คับขันอย่างพัดพลาสติก เพราะว่าพัดพลาสติกนั้น มีความหมายอย่างมาในช่วงเวลาร้อน เราจะสังเกตุได้ตามงาน หรือพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ท้องสนามหลวงนั่นเองครับ

หลาย ๆ คนก็คงมีโอกาสได้เห็น แต่สิ่งที่ได้เห็นไปกว่านั้นก็คือ ข้อความรูปภาพ หรือแม้กระทั่งโฆษณาที่อยู่บนพื้นใบพัดพลาสติกเหล่านั้นนั่นเองครับ และที่ล้ำลึกไปกว่านั้นทุก ๆ แคมเปญของโฆษณาที่ปรากฏอยู่ในพัดพลาสติกนั้น ย่อมต้องมีความหมายอย่างแน่นอนเลยครับ สำหรับเพื่อน ๆ เองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างครับ ซึ่งโดยส่วนวิธีการทำโฆษณาแบบนี้ตัวผมเองก็เห็นด้วยอ่ะน่ะครับ เพราะโฆษณาแบบนี้นั้น สามารถชี้ชวนให้เรานั้นรับรู้โฆษณาโดยผ่านเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบหนึ่งนั่นเอง

และพัดพลาสติก ๆ ต่างที่มีโอกาสได้เห็นนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้อความโฆณาเชิญชวนอย่างมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่ที่เห็นในพัดนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเครื่องดื่มชูกำลัง และเครื่องมือโฆษณาชวนหลงไหลนั่นเอง นิยมทำมากที่สุดในพัดพลาสติกครับ สำหรับเพื่อน ๆ คนที่ไหนที่สนใจอยากจะทำพัดพลาสติก โดยมีรูปแบบโฆษณาเข้าไปด้วยนั้น แนะนำ CDICUT เลยครับ http://www.cdicut.com/