ให้เช่าแอร์บ้าน

ผู้ที่ต้องการแอร์บ้านชั่วคราวสามารถติดต่อบริษัทให้เช่าแอร์บ้านได้ บริษัทให้เช่าจัดหาแอร์บ้านให้เช่าระยะสั้นหรือระยะยาวและคิดค่าเช่าเป็นรายเดือน  ธุรกิจชั่วคราว การประชุมทางธุรกิจ งานแต่งงาน และงานโรงเรียนมัธยมและวิทยาลัยเป็นงานที่สามารถเช่าแอร์บ้านได้ แม้แต่บ้านที่ไม่ต้องการจ่ายเงินจำนวนมากในการซื้อแอร์บ้านก็สามารถเช่าได้ในช่วงฤดูร้อน

แอร์บ้าน

ร้านค้าและสถานประกอบการที่ไม่ต้องการจ่ายเงินเพื่อซื้อทันทีสามารถลดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานได้โดยการเช่าแอร์บ้าน

บริษัทหลายแห่งเสนอให้เช่าแอร์บ้านในราคาพิเศษที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนอบอ้าว อย่างไรก็ตาม บางครั้งจำเป็นต้องจองแอร์บ้านล่วงหน้า เนื่องจากมีความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน ธุรกิจอาจต้องการแอร์บ้านจำนวนมาก ซึ่งต้องจองล่วงหน้าด้วย

เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าหาบริษัทให้เช่าเพื่อขอข้อกำหนดในการทำความเย็น บริษัทให้เช่าอาจส่งผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งไปตรวจสอบพื้นที่ของห้องและปัจจัยอื่นๆ เมื่อเสร็จแล้วพวกเขาจะแนะนำน้ำหนักและประเภทของแอร์บ้านที่อาจเหมาะสมกับห้อง บริการประเภทนี้มักจะฟรีและให้บริการโดยบริษัทให้เช่า จากนั้นจะมีการประมาณการและอาจมีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเช่า มีการลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการและติดตั้งแอร์บ้าน ณ สถานที่จัดงานของฝ่ายเช่า

บริษัทให้เช่าแอร์บ้านจำหน่ายแอร์บ้านทุกประเภท เช่น หน้าต่าง แบบแยกส่วน ส่วนกลาง แบบพกพา อุตสาหกรรม และอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ประเภทของแอร์บ้านจะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ต้องการความเย็น ราคาแตกต่างกันไปตามชนิดของแอร์บ้านที่ติดตั้ง แอร์บ้านส่วนกลางนั้นแพงที่สุดและหน้าต่างก็ถูกที่สุด

บางบริษัทเรียกเก็บเงินมัดจำก่อนให้แอร์บ้านเช่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแอร์บ้านระหว่างการใช้งานจะได้รับการชดเชยจากเงินมัดจำ หากไม่มีการหักเงิน จะคืนเงินมัดจำทั้งหมดคืนเมื่อส่งคืนแอร์บ้าน

สนใจเพิ่มเติม http://www.persistence.co.th/